/* Сайт ПТУ № 54 пгт Котельва - Про нас
Понеділок, 18.12.2017, 16:32
Сайт ПТУ № 54 Котельва


Приветствую Вас Гість | RSS

Форма входу
Міні-чат
Наше опитування
Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?
Всього відповідей: 113
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про нас

В училищі працює 25 педагогічних працівників з них – 10 майстрів виробничого навчання

Склад педагогів за кваліфікацією:

·         Спеціаліст вищої категорії..............8

·         Спеціаліст першої категорії............1

·         Спеціаліст другої категорії............. 2

·         Спеціаліст..........................................7

·         Старший викладач............................3

·         Майстер І категорії ………………..3

 Аналіз складу   та освітнього рівня  педагогічних працівників училища дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньо високому рівні.

           Методична робота здійснюється  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  про школу та  Положенням про  методичну  роботу та відповідно до загального плану роботи училища на навчальнй рік.

 Основні напрямки методичної роботи:

-    координація діяльності педагогічних працівників;

-    створення умов для неперервного вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності педагогів;

-    вивчення рівня навчальних досягнень учнів;

-    індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання та виховання;

-          впровадження нетрадиційних форм та методів методичної роботи;

-          розвиток особистості учня через  нетрадиційні форми та методи навчання.

Педагогічний колектив  працює над єдиною науково-методичною проблемою: «Шляхи удосконалення сучасного уроку». Це  методична проблема, яка тісно пов¢язана з багатьма іншими, наприклад: проблемне навчання, метод проектів, інтерактивними та інноваційними методами, тому це дає педагогічному працівнику широке поле діяльності.

            На педагогічних нарадах постійно розглядаються питання методичної роботи:  «Про впровадження інноваційного проекту», «Про підсумки роботи колективу над вирішенням єдиної методичної проблеми»,  «Про результативність та заходи по підвищенню ефективності роботи методичних комісій», «Про проведення та результати олімпіад та конкурсів», «Про підсумки методичної роботи», «Про апробацію ЕЗН», «Про роботу педпрацівників у міжатестаційний період, та про посилення якості підготовки атестаційних матеріалів», «Про вивчення ППД» і т.і.

            Постійно проводяться круглі столи, де опрацьовуються офіційні документи Міністерства освіти і науки України, визначаються методи і форми роботи із здібними дітьми. Організовуються  навчальні семінари: «Інноваційні технології», «Диференційований підхід до учнів», тощо.

            Кожного року розробляються графіки проведення відкритих уроків та проведення предметних тижнів і тижнів із професій. Кожен педагогічний працівник обов’язково дає по одному відкритому уроку із заздалегідь запланованої конкретної теми.  Педпрацівники, які атестуються, проводять по два відкритих уроки. Проведення предметних тижнів та тижнів з професій носить системний характер, постійно проводяться за затвердженим директором навчального закладу графіком. Більшість відкритих уроків проводяться з використанням комп’ютерних технологій, активних форм та методів викладання.  Матеріали відкритих уроків та предметних тижнів подаються до методичного кабінету училища, обговорюються на засіданнях МК і МО.


                        У навчальному закладі працюють три методичні комісії: предметів загальноосвітнього циклу, спец дисциплін, класних керівників. Засідання МК проводяться регулярно, де розглядається цілий ряд питань: обговорення та затвердження тематичних планів, організація роботи з відстаючими та здібними учнями, проведення відкритих уроків і предметних тижнів, аналіз вхідних зрізів та директорських контрольних робіт, про звіти викладачів та майстрів, про роботу над загальноучилищною та індивідуальною методичною проблемою, про вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних  педагогічних і виробничих технологій, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та ін. Форми проведення засідань МК: практичний семінар, навчальний семінар, круглий стіл, «Із скриньки педагогічної мудрості» та ін.

            Щомісячно проводяться засідання МО, де затверджуються плани роботи методичних комісій, норми відвідування уроків, опрацьовуються офіційні документи МОН України та УОН Полтавської облдержадміністрації, розглядаються питання про створення «Школи молодого викладача, майстра в/н», ШПД, про зміцнення матеріальної і наукової бази навчального процесу, про комплексно-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу та б. ін.

                        Постійно працює «Школа молодого викладача та майстра в/н». За новоприбулими викладачами закріпляються наставники з числа досвідчених педагогічних працівників. Програмою передбачається надання допомоги по вивченню програм, у тематичному та поурочному плануванні, взаємовідвідування уроків молодого викладача і наставника, надання всебічної  методичної допомоги.

            Організовується взаємовідвідування занять педагогічними працівниками, як форма вивчення чи передачі досвіду. Результати взаємовідвідувань фіксуються в індивідуальних картках викладачів та майстрів в/н, обговорюються на засіданнях МК та МО.

            З метою покращення КМЗ навчальних кабінетів, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи з учнями у березні цього року проводився огляд-конкурс на «Кращий навчальний кабінет (майстерню, лабораторію)» та «Краще КМЗ». Така  форма методичної роботи стимулює і покращує роботу педагогічних працівників. Спонукає до само удосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду викладачів і майстрів навчального закладу, області, України. Ефективність використання КМЗ на уроках вивчаються адміністрацією училища та головами методичних комісій при відвідуванні уроків майстрів в/н та викладачів. Існує закономірність, коли кожен приклад викладача чи майстра в/н підкріплюється унаочненням, цікавими тестами, задачами і т.п. – учні активніші на уроці, краще сприймають і запам’ятовують матеріал.

                        Проводяться конкурси професійної майстерності та олімпіади з предметів серед учнів, що також активізує їх роботу, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєднувати теорію з практикою. Конкурси проводяться з усіх професій, які готує наш навчальний заклад, що є доцільним і ефективним методом стимулювання учнів до самовдосконалення.

            З метою контролю, надання методичної допомоги та вивчення методики викладання адміністрація навчального закладу постійно відвідує заняття викладачів та майстрів в/н. В ході відвідування обов’язково ставиться мета: перевірити ефективність використання дидактичних матеріалів, використання міжпредметних зв’язків, самостійна робота учнів, використання педагогіки співробітництва, використання комп’ютерних технологій та ін. Кожен урок аналізується, даються певні методичні рекомендації.

            Для кращої організації методичної роботи в училищі є методичний кабінет, який оснащений комп’ютером, підключеним до мережі Інтернет, сканером та принтером. В кабінеті зберігаються матеріали методичних комісій, атестаційні матеріали, методичні матеріали педпрацівників, проектні роботи слухачів програми «Intel®. Навчання для майбутнього», кращі реферати, публікації учнів, нормативно-правова база та ін. Є  інформаційні, тематичні  стенди.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації   складається перспективний план курсової перепідготовки вчителів. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка до НМЦ ПТО у Полтавській області.  

Така організація методичної роботи  позитивно впливає на  якість навчального процесу та на діяльність  педпрацівників.                                

Організація атестації педагогічних працівників.

  Атестація вчителів  в училищі організована і проводиться згідно з „Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України”. У навчальному закладі складається  план заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників на поточний навчальний рік, який передбачає проходження атестації вчителями не рідше ніж один раз на п’ять років.  Атестація  організується  і проводиться таким чином:

 •   До 20 вересня поточного року видається наказ по училищу

„Про створення атестаційної комісії” у поточному навчальному році.

 • До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:
  1. Заяви від працівників для проведення чергової чи позачергової атестації;
  2. Заяви про відмову від чергової атестації;
  3. Подання керівника чи Ради навчального закладу про позачергову атестацію осіб, які знизили свій кваліфікаційний рівень порівняльно з результатами попередньої атестації.
 • До 20 жовтня атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації, доводить його під розпис до відома осіб, які атестуються.
 • До 20 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педпрацівників і оформляє:

1.      Атестаційні листи у двох примірниках за встановленою формою;

2.     Атестаційні та методичні матеріали до обласної АК на встановлення (підтвердження) «вищої кваліфікаційної категорії» та присвоєння (підтвердження) педагогічних звань

 До 20 квітня поточного року:

  1. Атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, проводить підсумкове засідання і приймає рішення щодо кожного педпрацівника;
  2. Протокол засідань атестаційної комісії завіряють підписами голови і секретаря із обов’язковим зазначенням результатів таємного голосування;
  3. Атестаційна комісія порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про встановлення (підтвердження) педпрацівнику кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії” та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
  4. На підставі рішення атестаційної комісії у тижневий термін видається наказ  „Про результати атестації” у поточному навчальному році;

5.     Видається наказ по установі, підставою для якого є наказ органа управління освітою щодо кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії”, педагогічних звань для педагогів, які атестуються в навчальному закладі.

 В атестаційний період відповідно з графіком проведення атестації вивчається система роботи вчителя, проводяться співбесіди з вчителями з питань самоосвітньої діяльності, вивчається документація вчителя, його рейтинг серед колег, учнів та батьків. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти викладачів та майстрів, на засіданнях педагогічної ради дається оцінка їх діяльності . Атестація проводиться в умовах демократичності, відкритості і гласності. 

Результати атестації педагогічних працівників за 2009-2010 роки:

Всього атестувалося 5 педагогічних працівників, з них:

Підтвердили «вищу кваліфікаційну категорію» - 1

Підтвердили звання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 2

Встановлено «ІІ кваліфікаційну категорію» - 1

Підтверджено «спеціаліст» - 3

 

 

Погода в Котельві
Хмаринка тегів
Наша кнопка


ПТУПрофесійно-технічне училище № 54 смт Котельва © 2017
Конструктор сайтів - uCoz Створити сайт безкоштовно